Aşı veya PCR Testi Durumu

Değerli katılımcımız,
Kongremize yüz yüze katılım sağlayacak tüm katılımcılarımızın HES kodu sorgulamaları yapılacaktır. Girişlerde aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi belgeleri ibraz edilmesi gerekmektedir. Kongremize yüz yüze katılacak tüm değerli katılımcılarımızda bu konuya hassasiyetle yaklaşması büyük önem taşımaktadır.