PPPA2024’üN KONU BAŞLIKLARI

 • 2024 ve güncellenen tanımlar: Probiyotik, prebiyotik, sinbiyotik ve postbiyotik
 • Mikrobiyota: Nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz
 • Doğum şekli ve mikrobiyota üzerine kısa ve uzun dönem etkileri
 • Anne sütü oligosakkaritleri, biyotik içeriği ve etkili faktörler
 • Antibiyotiklerin uzun dönem mikrobiyota üzerine etkileri
 • Mikrobiyota – İmmün sistem ilişkisi
 • İnfantil kolik
 • İlk 1000 gün mikrobiyota kompozisyonu üzerine etkili faktörler
 • Akut ishal ve antibiyotik ilişkili ishal: Rehberler ve gerçek dünya verileri
 • Stres ve mikrobiyota: Beyin bağırsak aksı-2024
 • Kanser ve mikrobiyota: Tanıda ve tedavide
 • Obezite, metabolik sendrom ve diyabet: mikrobiyota
 • Yeni nesil mikrobiyota hedefli tedaviler
 • COVID-19 ve mikrobiyota
 • Cilt mikrobiyotası ve son gelişmeler
 • Yaşlanma ve mikrobiyota gelişimi
 • Fermente gıdalar: beslenmedeki ve mikrobiyota kompozisyonundaki yeri ve önemi
 • Gelecekte mikrobiyota: Uzay çalışmaları bize neler söylüyor?
 • Bilimsel veriler ışığında 2022 makaleleri
 • Anne sütü ve bebek beslenmesi – 2022 makaleleri